Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2014

kleinbow

Ale niektórzy ludzie nie potrafią powiedzieć, gdzie boli. Nie potrafią się uspokoić. Nie potrafią przestać wyć.

— moblo
Reposted frompsychoza psychoza viafreakish freakish

January 21 2014

kleinbow
Dwie osoby pojmują tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się wątpliwość, czy to istotnie ta sama sytuacja. Mnie, jednej i tej samej osobie, zdarza się pojmować jedną i tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się pytanie, czy chodzi o tę samą osobę.
— Sławomir Mrożek

I’m a fountain of blood in the shape of a girl.

— Björk  (via mirroir)
Reposted fromfreakish freakish
kleinbow
4069 e498 500
Reposted fromemciu emciu viaSzczurek Szczurek
kleinbow
1442 26da
Reposted fromzajc zajc viabladzik bladzik

November 29 2013

kleinbow
Ludzie mówią, że depresja to jest choroba, ale to jest normalna reakcja na otaczający nas świat. Każdy wrażliwy człowiek kończy w depresji.
— Leszek Możdżer
Reposted fromraita raita vialady-of-theflowers lady-of-theflowers
kleinbow
2368 53c5
Niezrównanej dobroci. Żądam wszędzie!
8537 dff3 500

toxines:

a sad little morning with my notebooks

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viazoozia zoozia
kleinbow
4951 e1ad 500
Otwarcie pierwszego McDonalda w Gdańsku
Reposted frommarzyciel marzyciel viabladzik bladzik
kleinbow
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
kleinbow
6725 88c7
Reposted fromBubblegum Bubblegum viapirania pirania
kleinbow
3971 afa3
Reposted fromjormungund jormungund viapirania pirania

November 06 2013

kleinbow
Reposted fromibau ibau viaSzczurek Szczurek
kleinbow
Marcin Świetlicki
Reposted fromLittleJack LittleJack viapirania pirania

November 01 2013

kleinbow
6953 7ba9 500
Reposted from1911 1911 viaSzczurek Szczurek
kleinbow
1208 ad98
Reposted fromwallofsalt wallofsalt viaSzczurek Szczurek
kleinbow
9301 1219
Reposted from654675674 654675674 viaSzczurek Szczurek
kleinbow
5594 6cd7
Reposted fromokejokej okejokej viaSzczurek Szczurek

October 01 2013

kleinbow
Reposted fromjoans joans viaSzczurek Szczurek
3692 e37d
Reposted fromyellowblog yellowblog viaSzczurek Szczurek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl